Alergie pokarmowe duży problem

Alergie są bardzo częste i mogą powodować poważne reakcje. Układy pokarmowe i odpornościowe niemowlęcia muszą być odpowiednio rozwinięte, zanim zostaną wprowadzone stałe pokarmy. Wprowadzenie takiej żywności stałej zbyt wcześnie lub wprowadzenie żywności, która może powodować problemy zbyt szybko negatywnie wpłynie na niedojrzały system odpornościowy niemowlęcia. Wprowadzając pokarmy stałe należy zdawać sobie sprawę z możliwości wystąpienia reakcji alergicznych. W ostatnich latach wzrasta świadomość liczby chorób i skarg co do produktów, które mogą być spowodowane lub przyczyniały się do wystąpienia alergii. Alergie są bardzo częste. Konsekwentnie szacuje się, że dwadzieścia procent populacji jest uczulonych na coś. Jednak biorąc pod uwagę drobne alergie, takie jak katar sienny, drobne wypryski i nietolerancje pokarmowe, prawdziwe częstości występowania alergii i / lub nietolerancji mogą być znacznie wyższe. Uważa się, że zmiany zachodniej diety w ciągu ostatnich 100-200 lat – w szczególności rafinacja żywności, stosowanie dodatków do żywności oraz zwiększona konsumpcja produktów zwierzęcych i obecność zanieczyszczenia środowiska przyczyniły się zasadniczo do rozpowszechnienia wszystkich form choroby alergicznej.

Previous post Ćwiczenia dolnych partii mięśni
Next post Craig Golias